• Novinky

      • Vznik tejto www stránky

      • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.
   • Kontakty

    • Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava
    • tajomnik@bilgym.sk
    • 02/204 202 41
    • Haanova 28, 851 04 Bratislava Slovakia
    • 30848008
    • 2021863998
   • Prihlásenie

   • Mapa