Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Dušan Jaura, PhD. Rozvrh
Riaditeľ
dusan.jaura@bilgym.sk
 
 
Mgr. Marián Czére Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: 1.Y
marian.czere@bilgym.sk
 
 
Mgr. Zuzana Anettová Rozvrh
Učiteľka
zuzana.anettova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Ján Ban Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.Y
jan.ban@bilgym.sk
 
 
Mgr. Matej Beláček Rozvrh
Učiteľ
matej.belacek@bilgym.sk
 
 
PaedDr. Michal Benko, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.I
michal.benko@bilgym.sk
 
 
Mgr. Anita Bernerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
anita.bernerova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Róbert Bezák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Petra Bírová Rozvrh
Učiteľka
petra.birova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Erika Bošeľová Rozvrh
Učiteľka
erika.boselova@bilgym.sk
 
 
Miranda Jo Cramer Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr.Art. Pavol Čejka Rozvrh
Učiteľ
pavol.cejka@bilgym.sk
 
 
Mgr. Jakub Čevajka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Swapna Deák,MSc Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
PaedDr. Zuzana Dugovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.M
 
 
Mgr. Barbora Ďurovcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mike Edsall Rozvrh
externista
 
 
Stephanie Edsall Rozvrh
externistka
 
 
Mgr. Matej Gába Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.L
matej.gaba@bilgym.sk
 
 
RNDr. Pavol Gálik Rozvrh
Učiteľ
pavol.galik@bilgym.sk
 
 
Mgr. Andrew David Gibson Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Marianna Gregová Trenčanová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.L
trencanova@fns.uniba.sk
 
 
Mgr. Rastislav Halamiček Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
rastislav.halamicek@bilgym.sk
 
 
Carolina Herrera Carrillo Rozvrh
Učiteľka
caroherrera28@gmail.com
 
 
Zuzana Hlávková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Hudáková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
kristina.hudakova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Erika Ježová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
erika.jezova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Dušan Jurčo Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.I
 
 
MA Kristína Kállay Rozvrh
Učiteľka
k.kallayova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Kerekrétyová,M.A. Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.F
jana.kerekretyova@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Kmotorka Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.E
 
 
Mgr. Dominika Kovalčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Paulína Kožuchová,M.A. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Kulísková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Kušnieriková, S.T.M, Th.D. Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Dávid Laco,M.A. Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.B
david.laco@bilgym.sk
 
 
Mgr. Lucia Máhriková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Štefan Machajdík Rozvrh
externista
stefan.machajdik@bilgym.sk
 
 
Shane Markowitz Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Gabriela Michalková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Viera Palovičová Rozvrh
externistka
viera.palovicova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Kristian Petrík, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Petrisková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Helene Pfeil Rozvrh
Učiteľ
 
 
Lenka Sabová,M.A. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Staša Samoukovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Cristina Simón Alegre Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Sinová externistka
veronika.sinova@bilgym.sk
 
 
Sierra Elizabeth Stopper Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Ing. Ondrej Székely Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.M
 
 
Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Hana Šándorová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.G
hana.sandorova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Ján Škoviera Rozvrh
Učiteľ
jan.skoviera@bilgym.sk
 
 
Ing. Veronika Tóthová Rozvrh
Učiteľka
veronika.segesova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Veronika Ursínyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.G
 
 
Mgr. Stanislava Vachálková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
stanislava.madolova@bilgym.sk
 
 
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová,MSc Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Velanová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
michaela.velanova@bilgym.sk
 
 
Mgr. Alica Žuravová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava
    Haanova 28, 851 04 Bratislava
  • 02/204 202 41

Fotogaléria